بررسی معیارهای انتخاب شبکه های جمع آوری فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی بندرطاهری استان بوشهر)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در انتخاب نوع شبکه جمع آوری فاضلاب توسط یک مهندس طراح، در ابتدا بعد از مطالعه منطقه، بایستی موارد استفاده مشابه و نتایج بدست آمده از نوع شبکه انتخابی، بررسی گردد. در حال حاضر شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی (شبکه متعارف) بطور گسترده ای در اجتماعات کوچک کشور طراحی و اجراء می گردد، که هزینه های زیادی را در بر می گیرد. لذا شناخت و استفاده از شبکه های فاضلاب نامتعارف، شامل شبکه های تحت فشار، تحت خلا، ثقلی با قطر کوچک و ساده شده، به علت هزینه های کمتر، لازم و ضروری است.

روش بررسی

در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعه کتب و گزارشات شرکت های مهندسین مشاور و استانداردهای داخلی و خارجی در زمینه شبکه های جمع آوری فاضلاب گردآوری و تجزیه و تحلیل گردیده و هر یک از انواع شبکه های جمع آوری و موارد استفاده از آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته.

یافته ها

طبق مبانی اطلاعات بدست آمده گزینه های مختلف شبکه جمع آوری فاضلاب روستای بندرطاهری استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی توسط نرم افزارهای Arc GIS، Arc Map Sewer CAD، Auto CAD، طراحی شده و سپس با توجه به فهرست بهاهای مربوطه آنالیز و برآورد اقتصادی می گردد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بررسی ها نشان دهنده برتری و انتخاب گزینه شبکه جمع آوری فاضلاب ساده شده با توجه به شرایط خاص منطقه و معیار حداقل هزینه های اجرایی و بهره برداری- نگه داری، می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1390687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.