زیست زون بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین - ماستریشتین بر اساس روزن بران در برش جوپار، (ایران مرکزی)

پیام:
چکیده:
در این پژوهش سنگ های کامپانین – ماستریشتین در برش جوپار، به منظور زیست زون بندی (Premoli Silva & Verga، 2004) و تعیین ژرفای دیرینه مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعیین ژرفای دیرینه رسوبات کامپانین در این زمان، روزن بران پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد روزن بران پلانکتونیک به کل اجتماع روزن بران پس از حذف روزن بران بنتیک درون زی(%P) با استفاده ار فرمول(D = e (3.58718 (0.03534 × %P) تعیین و ژرفایی برابر 490-650 متر را برای این رسوبات تعیین کرد. مطالعات انجام شده بر روی روزن بران در این برش منجر به شناسایی 58 گونه متعلق به 27 جنس از روزن بران پلانکتونیک شد. برمبنای روزن بران پلانکتونیک، رسوبات کامپانین – ماستریشتین به7 زیست زون تقسیم شد که این زیست زون های جهانی عبارتند از: زیست زون شماره یک: ; Globotruncanita elevata Partial Range Zone زیست زون شماره دو:; Globotruncana ventricosa Interval Zone زیست زون شماره سه:; Globotruncanita calcarata Interval Zone زیست زون شماره چهار: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone، زیست زون شماره پنج: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone زیست زون شماره شش: Gansserina gansseri Interval Zone زیست زون شماره هفت: Contusotruncana contusa Interval Zone.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.