تعیین و شناسایی گونه های مالاسزیا در حیوانات اهلی و پرندگان آبزی به وسیله روشPCR-RFLP

پیام:
چکیده:
هدف مطالعه حاضر شناسایی مخمرهای مالاسزیا در سطح گونه در حیوانات اهلی و پرندگان آبزی به وسیله روش PCR-RFLP بود. نمونه ها با استفاده از چسب اسکاچ و سواب از 471 حیوان شامل 97 اسب، 102 گاو، 105 گوسفند، 20 شتر، 60 سگ، 30 گربه، 1 هامستر، 1 سنجاب، 50 پرنده آبزی و 5 بوقلمون جمع آوری و تمامی نمونه ها در محیط کشت لیمینگ-نوتمن آگار اصلاح شده تلقیح شدند. DNA استخراج شده از کلنی های مخمری، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی از ناحیه 26S rDNA و به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد.RFLP از محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آنزیم Hin6I انجام شد. محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز و RFLP به وسیله الکتروفورز در ژل آگارز مشاهده شدند. فراوانی مخمرهای مالاسزیا در حیوانات مختلف به صورت زیر بود: 64/15% در اسب، 74/12% در گاو، 38/12% در گوسفند، 33/28% در سگ، 66/62% در گربه و 26% در حیوانات آبزی. 80 کلنی متعلق به 6 گونه، جداسازی و خالص سازی شد. م. گلوبوزا 25/41%، م. فورفور 5/22%، م. رستریکتا 15%، م. سیمپودیالیس 15%، م. پکی درماتیس 5% و م. اسلوفیه 25/1%. بنابراین، نتیجه گیری می شود که گونه های مختلف چربی دوست مالاسزیا در انواع وسیعی از حیوانات و پرندگان یافت می شوند و PCR-RFLP یک روش مناسب برای شناسایی گونه های مختلف مالاسزیا می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
36 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393589 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!