مطالعه فونستیک مگس های خانوادهLauxaniidae در جنگل های ارسباران

پیام:
چکیده:
بررسی هایی به منظور جمع آوری و شناسایی گونه های خانواده Lauxaniidae در جنگل های ارسباران در سال 1392 انجام گردید. در این مطالعه، تعداد شش گونه از چهار جنس مورد بررسی قرار گرفت که 2 جنس Lauxania Latreille، 1804، Tricholauxania Hendel، 1925 و گونه های Lauxania (Callixania) minor Martinek، 1974، Meiosimyza brachychaeta Shatalkin، 1993، Shatalkin، 1993 pectinifera Meiosimyza و Tricholauxania claripennis E. Remm، 1991 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. همچنین خصوصیات بارز ریخت شناسی، پراکنش جغرافیایی و تصاویر گونه های جدید برای فون ایران آورده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413779 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!