زیست شناسی شب پره نه نقطه ای Amata phegea (Lepidoptera: Arctiidae) در شرایط کنترل شده

نویسنده:
پیام:
چکیده:
گونه های جنس فرفیون Euphorbia از خانواده Euphorbiaceae که در تمام قسمت های برگ و ساقه خود دارای شیرابه های سمی هستند، به عنوان پوشش غالب در برخی از مراتع استان آذربایجان غربی پراکنده می باشند. شب پره Amata phegea L. از خانواده Arctiidae حشره ای است که از برگ، گل و جوانه های تعدادی از گونه های علفی جنس فرفیون تغذیه می کند. در این تحقیق، زیست شناسی شب پره A. phegea در شرایط کنترل شده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که لاروهای این حشره از برگ و جوانه های فرفیون تغذیه می کنند. در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، میانگین تخم ریزی ماده ها 2 ± 104 عدد و توان تخم ریزی هر فرد ماده 5 ± 122 عدد ارزیابی شد. حداکثر تعداد تخم در هر دسته 61 عدد مشاهده شد. دوره رشد و نمو جنینی این شب پره شش روز است. این شب پره دارای 5 سن لاروی است و دوره رشد و نمو لاروی 2 ± 30 روز طول می کشد. دوره پیش شفیرگی، شفیرگی و طول عمر حشرات کامل به ترتیب 5/0 ± 3، 5/0 ± 7 و 5/0 ± 5/6 روز تعیین شد. طول دوره یک نسل حشره در شرایط مذکور 2 ± 51 روز و در همین شرایط دارای 3 نسل در سال بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413782 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!