نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز'

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت، محلول پاشی قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در بهبود کیفیت بذر سویا (رقم ‘ویلیامز’) در سال های 91-1390 در گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل تاریخ کاشت (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر) و مصرف قارچ کش بنومیل در دو مرحله R3 و R6 بود، و در سال دوم شامل تاریخ کاشت (11 اردیبهشت و 15 تیر)، مصرف قارچ کش بنومیل، مصرف سیلیکون (Si) و سیلیکون + بنومیل بود. سیلیکون به صورت پتاسیم سیلیکات محلول در آب در سه مرحله (V6، R1 و R4) و با غلظت 40 گرم در لیتر بر روی برگ ها محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که افزایش دمای هوا طی دوره پر شدن بذر (R5-R7) در تاریخ کاشت های زودهنگام مهم ترین عامل کاهش کیفیت بذر است. همچنین توده های بذری آلوده به Phomopsis sp. و Nigrospora sp. همبستگی منفی معناداری با جوانه زنی و قدرت بذر داشتند. تاخیر در کاشت از طریق کاهش دما طی دوره پر شدن بذر و نیز کاهش آلودگی به این دو بیمارگر سبب افزایش کیفیت بذر شد. از طرف دیگر، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات با کاهش آلودگی های قارچی در توده های بذری و افزایش جوانه زنی و قدرت بذر موجب بهبود کیفیت بذر شدند. بنابراین، تاخیر در کاشت رقم زودرس ویلیامز، محلول پاشی پتاسیم سیلیکات و نیز قارچ کش بنومیل در مراحل زایشی را می توان به عنوان راهکارهایی به منظور افزایش کیفیت بذر این رقم به کشاورزان و تولیدکنندگان بذر در گرگان توصیه کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438945 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!