بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثر در گیاهان افزایش یافته است.
هدف
در این تحقیق اثر تزریق عصاره ریشه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی
برای بررسی اثر تسکینی گیاه ختمی، 30 سر موش صحرایی نر با وزن متوسط 180-200 گرم در 5 گروه انتخاب گردید از دو تست گزیلن و فرمالین برای بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی گیاه استفاده شد. در هر تست، حیوانات به 6 گروه، شاهد، کنترل مثبت(دریافت کننده دگزامتازون تست التهاب ودیکلوفناک در تست فرمالین) و گروه های تجربی دریافت کننده دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند.
نتایج
نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن به ویژه در دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل مثبت می گردد(p<0.05). همچنین عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی در تمامی دوزها به ویژه دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم، باعث کاهش درد ناشی از فرمالین می شود(p<0.05).
نتیجه گیری
عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی به خصوص در فاز مزمن(فاز التهابی) تست فرمالین می باشد که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید، تریپنوئید، آنتوسیانین و دی اکسی بنزوئیک اسید موجود در گیاه باشد که اثرات ضد دردی و ضد التهابی آن ها شناخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
528 -538
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447167 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.