تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه (RT-LAMP): روشی جدید برای ردیابی ویروس بیماری تب برفکی و سروتیپ های آن در پاکستان

پیام:
چکیده:
مدیریت موفق بیماری به یک روش تشخیصی سریع و حساس نیاز دارد، که بتواند عفونت اولیه را حتی قبل از بروز علایم بالینی شناسایی کند. در مورد بیماری تب برفکی (FMD)، تنها روش تشخیصی در دسترس دستگاه های جریان جانبی شناخته شده به عنوان نوارهای کروماتوگرافی می باشد. حساسیت اندک و ناتوانی در ردیابی ویروس (FMD (FMDV در سطح سروتیپ، محدودیت های دستگاه های جریان جانبی می باشند. از اینرو، یک روش تکثیر هم دمایی با واسطه حلقه ترانس کریپتاز معکوس (RT-LAMP) با استفاده از ژن های عمومی و اختصاصی سروتیپ در یک لوله منفرد استاندارد سازی شد. این آزمایش به ابزار پیچیده ای نیاز ندارد و می تواند FMDV را در سطح سروتیپی در مدت تقریبا 60 دقیقه شناسایی کند. علاوه بر این، حساسیت و ویژگی این تست با واکنش زنجیره ای پلیمراز ترانس کریپتاز معکوس و (real time PCR (rRT-PCR قابل مقایسه است.
کلیدواژگان:
زبان:
انگلیسی
صفحات:
331 -334
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468421 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!