مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه ای برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

پیام:
چکیده:
از الزامات عصر حاضر، ارتقای سواد رسانه ای در دنیای فراگیر از پیام های رسانه ای است. و اما سواد رسانه ای خود به خود در افراد ارتقا نمی یابد و نیازمند آموزش و برنامه ریزی منظم و جدی است که خصوصا از سنین پایین توصیه می شود.
این مقاله گزارشی است از اجرای آزمایشی طرح درسی در خصوص سواد رسانه ای، که طی هشت جلسه، در پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه «سما 1» در سال 1392 اجرا شد. برای نگارش اولیه طرح درس ها، از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده و با مشاهده همراه با مشارکت روند اجرای طرح درس ها در هر جلسه، ثبت و ضبط شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان پس از گذراندن این دوره به اهداف آموزش سواد رسانه ای در رویکرد شناختی و دیدگاه انتقادی نزدیک شدند.
هدف از ارائه این گزارش آن است که با در دست داشتن گزارش های گوناگونی از اجرای دوره های منظم آموزش سواد رسانه ای برای مقاطع مختلف سنی و بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها، بتوان به طرح جامعی در خصوص این مهم و برای اقصی نقاط کشور دست یافت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.