مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت

چکیده:
زخم رویدادی اجتناب ناپذیر در زندگی بوده که به علت عفونت میکروبی و یا آسیب فیزیکی یا شیمیایی بوجود می آید. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر دارچین سیلان در التیام زخم های القا شده در رت با دانه کتان انجام شده است. تعداد سی و دو رت به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. روند التیام زخم گروه های مربوط به عصاره 3% دارچین سیلان و غلظت 3% روغن دانه کتان در روزهای 3، 7، 14 و 21 مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین یک گروه به عنوان شاهد هیچ دارویی دریافت نکرده و یک گروه به عنوان مرجع استاندارد، پماد وازلین اوسرین را دریافت کردند. نتایج نشان داد که عصاره دارچین و روغن بذر کتان در سرعت بخشیدن به روند التیام زخم ها موثر بوده و به طور خاص سرعت پیدایش اپیتلیوم در گروه تحت درمان را نسبت به گروه های دیگر افزایش داد، به طوری که اندازه محوطه زخم در گروه دارچین و در روز 21 برابر 04/0±6/2، در گروه دانه کتان 05/0±72/3، در گروه دارونما 09/0±01/5 و در گروه شاهد 07/0±3/5 بود.
ارزیابی مقایسه ای این مطالعه نشان داد که عصاره دارچین سیلان در تسریع جمع شدن زخم از دانه کتان موثرتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1005 -1012
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509650 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!