نقد پژوهش هریبرت بوسه درباره یونس

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر، به معرفی و نقد مدخل «یونس» (Jonah) در دائره المعارف قرآن (E Q) از هریبرت بوسه (Heribert Busse) می پردازد. نویسنده مقاله، موضوع حضرت یونس(ع) در قرآن، زندگی نامه و خشم یونس و گرفتار شدن وی در شکم ماهی و نجات از آن را بررسی کرده است. نویسنده برای نگارش مطالب پیش گفته، به قرآن، روایات اسلامی و کتاب مقدس مراجعه کرده است. برخورد گزینشی با منابع و روایات اسلامی، خلط در انتساب اقوال کتاب مقدس و قرآن و بی توجهی به عصمت انبیا، از جمله نقاط ضعف پژوهش نویسنده به شمار می آید که در نوشتار حاضر به نقد کشیده شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1513868 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!