هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه های یزد

چکیده:
هویت اجتماعی حاصل عضویت و تعاملات فرد در گروه ها و میدانهای اجتماعی مختلف است. هویت دانشجویی نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم هویت اجتماعی دانشجویان در نتیجه عضویت در گروه دانشجویی به وجود می آید که با حس تعلق و تعهد به این نقش اجتماعی همراه است. این پژوهش با هدف بررسی هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه های یزد انجام شد. این تحقیق در رویکرد کمی و با روش پیمایش انجام شد. داده های پژوهش نیز به کمک پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان در سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه های یزد بود که 450 نفر با روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج نشان داد که هویت دانشجویی بیشتر دانشجویان در حد متوسط است و بر حسب نوع دانشگاه، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و حق انتخاب تغییر می کند. متغیرهای سرمایه اجتماعی، چشم انداز شغلی، امید به آینده، رشته تحصیلی و درآمد خانواده مهم ترین متغیرهای تبیین کننده هویت دانشجویی هستند. تقویت مهارتها و سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان در کنار رفع مشکلات شغلی و ترسیم امید و چشم انداز روشن از آینده می تواند احساس تعلق آنها به هویت حرفه شان را ارتقا بخشد و از این طریق دلبستگی و موفقیت آنها را در ایفای نقش افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1548913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.