بررسی نقش واسطه ای سکوت و بی تفاوتی کارکنان در تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

چکیده:
سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبان گیر اکثر سازمان های دولتی و غیر دولتی شده است؛ سکوت و بی تفاوتی کارکنان در یک سازمان، می تواند عملکرد و بهره وری سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، این تحقیق به بررسی تاثیر یکی از عوامل محتوایی مهم یعنی فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی دانشگاه سمنان می باشد، که تعداد اعضاء نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی مورد پیمایش قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرض توسط نرم افزار PLS نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد شغلی است. هم چنین فرهنگ سازمانی تاثیری مستقیم و معکوس بر سکوت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان دارد؛ و در نهایت سکوت و بی تفاوتی دارای تاثیری مستقیم و معکوس بر عملکرد کارکنان است. به این معنا که، با ارتقاء سطح فرهنگ سازمان می توان عمکلرد شغلی را افزایش داد و سکوت در سازمان و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1594367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.