ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه سازی مسئله ی برنامه ریزی تولید ادغامی پایا

چکیده:
در این مقاله، مدلی دوهدفه برای یک مسئله ی برنامه ریزی تولید ادغامی چندمحصولی چند دوره ای در زنجیره تامینی شامل تعدادی تامین کننده، تولیدکننده و نقطه تقاضا ارائه شده است که از یک طرف به دنبال کمینه سازی هزینه کل زنجیره تامین شامل هزینه های نگهداری موجودی، هزینه های تولید، هزینه های نیروی انسانی، هزینه های جذب و از دست دادن نیروی انسانی می باشد و از طرف دیگر و به صورت همزمان با استفاده از بیشینه سازی حداقل قابلیت اطمینان کارخانه های تولیدی با در نظر گرفتن زمان های تحویل احتمالی، به دنبال بهبود عملکرد سیستم و برنامه تولید پایاتری است. در نهایت با توجه به اینکه مساله مذکور NP-hard می باشد، برای حل مدل پیشنهادی از یک الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه مبتنی بر پارتو استفاده شده و به منظور بررسی عملکرد الگوریتم مذکور، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) نیز بکار رفته است. نتایج حاصل از مسائل آزمایشی تولید شده، توان الگوریتم پیشنهادی را در یافتن جواب های پارتو نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602235 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.