تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
ابزارها و فرایندهای نوین مالی جهت ارائه راه حل های مبتکرانه برای حل مسائل و مشکلات مالی بازار هدف سازماندهی گردیده و حوزه های فعالیت آن مواردی چون نوآوری در مهندسی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک را در بر می گیرد. ابزارهای مشتقه و به طور خاص؛ قرارداد اختیار معامله سهام نیز بخشی از این نوآوری ها است.
در پژوهش حاضر بر روی سهام 41 شرکت، اختیار معلاملات مانع صادر شده و فرصت های ایجاد سود از طریق معامله ی این نوع قراردادهای غیراستاندارد بررسی شده است. نتایج تحقیق توصیف گر چگونگی تحقق سود در اختیارخرید با ارزش رو به بالا، به ازای قیمت های بالاتر از قیمت مانعUp و اختیار خرید و اختیار فروش بی ارزش رو به بالا ، به ازای قیمت های پایین تر از قیمت مانعUp است. همچنین نتایج توصیف کننده ی تحقق سود در اختیار خرید با ارزش رو به پایین و اختیار فروش بی ارزش رو به پایین، به ازای قیمت های قبل از قیمت مانع Downو در اختیار فروش با ارزش رو به پایین بعد از قیمت مانع Down است.
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612500 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!