اثر پروبیوتیک های داکسی سایکلین و لاکتوباسیلوس بر بیان mRNAهای ABCC2 در روده کوچک جوجه ها

چکیده:
پروبیوتیک ها و آنتی بیوتیک ها به طور وسیعی در طیور استفاده می شوند که ممکن است فراهمی زیستی دارو را با اثر بر بیان ناقلین به خارج کاست متصل شونده به ATP (ABC) روده تغییر دهند. بنابراین، هدف بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس به تنهایی یا در ترکیب با داکسی سایکلین تجویز شده، بر روی بیان mRNA های ABCB1 (ژن، کد کننده گلیکوپروتئین P)، ABCC2 (ژن، کد کننده پروتئین 2 مقاومت چند دارویی، MRP2) و ABCG2 (ژن، کد کننده پروتئین مقاومت به سرطان سینه) در جوجه ها با استفاده از RT-PCR بود. جوجه های Duc یک روزه (تعداد 24) به طور مساوی به چهار گروه تقسیم شدند: شاهد درمان نشده، گروه مکمل شده با پروبیوتیک ها، جوجه های درمان شده با پروبیوتیک ها به علاوه داکسی سایکلین و گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک. بیان ABCC2 mRNA تحت تاثیر داکسی سایکلین یا ترکیب لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و آنتی بیوتیک در روده ها قرار گرفت. این نتایج می توانند به عنوان اساس مطالعات کاربردی بعدی به منظور اثبات تاثیر مفید بر محدود سازی جذب سموم و بهبود خروج مواد درونی زاد و زنوبیوتیک ها موقع تجویز ترکیبی از داکسی سایکلین و گونه های لاکتوباسیلوس برای طیور مورد استفاده قرار گیرند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
265 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624566 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.