ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود

چکیده:
هموسیستئین یک آمینواسید سولفوردار می باشد که به عنوان یک حد واسط در متابولیسم متیونین عمل می کند. مطالعات اخیر نشان می دهند که افزایش سطح سرمی هموسیستئین می تواند منجر به میگرن و تشدید شدت و فرکانس حملات این بیماری شود. نتایج برخی مطالعات نشان می دهند که مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 می تواند به کاهش غلظت هموسیستئین سرم منجر شود و در کاهش شدت و فرکانس حملات میگرن موثر باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده درزمینهٔ ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 بر این ارتباط می باشد. این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed،Scopus ،Science Direct و Web of Science و با استفاده از کلیدواژه های: Migraine، Headache،Homocysteine وVitamin B6 ،Vitamin B9 ، folic acid و Vitamin B12 صورت گرفت. در این مقاله مطالعات کارآزمایی بالینی، مقطعی، آینده نگر و گذشته نگر انتشاریافته بین سال های 2015-2000 موردبررسی قرار گرفتند. مطالعاتی که میگرن را با معیارهای انجمن بین المللی سردرد تشخیص داده و بر روی انسان انجام شده بودند وارد مطالعه شده و مقالاتی که به زبان غیرانگلیسی بودند و مطالعاتی که هدف اصلی آن ها سردرد تنشی بود، از مطالعه خارج شدند. در بیشتر مطالعات بررسی شده، سطح هموسیستئین در بیماران مبتلا به میگرن به ویژه میگرن با اورا به طور معناداری بیشتر از افراد سالم و کنترل بوده است. مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 باعث کاهش سطح هموسیستئین، شدت حملات میگرن و ناتوانی های ناشی از آن شده است، اگرچه یافته ها در مورد فرکانس حملات میگرن متناقض بود. براساس نتایج، به نظر می رسد که کاهش غلظت هموسیستئین با مکمل یاری با ویتامین های B‏6 ،B9 وB12 باعث کاهش شدت حملات میگرن و ناتوانی های ناشی از آن می شود، با این وجود به دلیل مطالعات اندکی که در این زمینه صورت گرفته است انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.