طراحی مدل قیمت‎گذاری محصول در خوشه‏ های صنعتی با استفاده از مفهوم نظریه بازی ها (مطالعه موردی: خوشه ‎سنگ استان تهران)

چکیده:
در دنیای رقابتی امروز حفظ توان رقابتی صنایع، از الزامات باقی ماندن در صحنه رقابتی است. از این رو باید راهکارهایی به‎منظور رقابتی تر شدن صنایع کوچک اندیشیده شود تا بتوانند ضمن حفظ موجودیت خود، در عرصه رقابت نیز موفق عمل کنند. از جمله راهکارهای تقویت قدرت رقابتی صنایع کوچک، تجمیع این صنایع در کنار یکدیگر و ایجاد ساختاری با عنوان «خوشه صنعتی» است. با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی منطقه، ارائه راهکارهایی به‎منظور بهبود عملکرد خوشه ها همواره در کانون توجه محققان و متخصصان این حوزه بوده است. در پژوهش حاضر فرایند قیمت گذاری محصولات که یکی از مهم‎ترین عوامل موثر بر سودآوری خوشه های صنعتی است با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها بررسی شده است. مدل پیشنهادی این پژوهش با تمرکز بر تفاوت ساختاری بین زنجیره های تامین و خوشه های صنعتی معرفی‎ شده است و در آن از مفهوم بازی استکلبرگ و مدل برنامه‎ریزی دوسطحی برای تعیین قیمت محصولات درون خوشه استفاده می‎شود. به‎منظور آزمون اعتبار ساختاری مدل پیشنهادی نیز اطلاعات مربوط به خوشه سنگ استان تهران با استفاده از نرم‎افزار متلب در بازی قیمت گذاری طراحی‎شده به اجرا درآمد و نتایج به‎دست‎آمده از بازی سطوح ذی‎نفعان و رهبر استکلبرگ خوشه، تجزیه و تحلیل شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p1657986 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!