بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال های 93-1390

چکیده:
مقدمه
مرده زایی نشان دهنده یک حاملگی ویرانگر و به معنای مرگ جنین بعد از هفته بیستم بارداری می باشد. در سال، 6/2 میلیون مرده زایی در سراسر جهان رخ می دهد که 98% آن در کشورهای در حال توسعه است. درک عوامل و علل ایجاد کننده آن بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در بیمارستان امام رضا کرمانشاه طی سال های 93-1390 انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی طی سال های 93-1390، بر روی 659 مورد مرده زایی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات فردی و متغیرهای هدف شامل مادری، جنینی، جفتی، بندناف، مایع آمنیوتیک، رحمی، تروما و علل طبقه بندی نشده در فرم های گردآوری داده ها ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ( نسخه 16) انجام شد.
یافته ها
از بین 15376 زایمان، 659 مورد مرده زایی ثبت شد (28/4%). نتایج نشان دادند که علل مادری (61/22%) و اختلال در مایع آمنیوتیک (22/3%) شایع ترین علت مرده زایی در تمامی سنین مختلف بارداری در مادران است. در بین علل مادری موارد دیابت (24/36%) و هیپرتانسیون در بارداری (2/30%) فراوانی بالاتری را دارند، در بین علل جنینی ناهنجاری مادرزادی (18/34%) و آسفیکسی (08/23%) بیش ترین فراوانی را داشتند. در بین فاکتورهای جفتی، جفت سرراهی (17/41%) و سپس کندگی جفت (58/45%) در کل شایع تر بودند. در بین فاکتورهای مربوط به علت بندناف در کل سنین بارداری گره بندناف (19/76%) و پرولاپس بند ناف (81/23%) به ترتیب بیش ترین فراوانی را داشتند. اولیگوهیدروآمینوس (67/66%) و کوریوآمنیوتیک (40/20%) بیش ترین فراوانی را در بین فاکتورهای مایع آمنیوتیک مرتبط با مرده زایی داشتند.
نتیجه گیری
مشکلات مادری، مایع آمنیوتیک و جنینی بیشترین علل مرده زایی بوده و لازم است در مراقبت های دوران بارداری مورد توجه ویژه قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.