نقش منابع بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی در پیش بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی

چکیده:
گرچه تمایز بین طرحواره های شرطی و غیرشرطی از لحاظ نظری و کاربرد بالینی اهمیت بسزایی دارد. مطالعات پیشین فقط برخی شواهد اولیه در جهت تفاوت شیوه های شکل گیری طرحواره ها از لحاظ شرطی بودن فرآهم کرده اند و مطالعات اندکی تمایز بین طرحواره های شرطی و غیرشرطی را مورد بررسی قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش منابع بدرفتارهای عاطفی دوران کودکی (بدرفتاری عاطفی والدین، همسالان و سایرین در کودکی) در پیش بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیرشرطی در بزرگسالی بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 315 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران(دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجارب زندگی و طرحواره های ناسازگار مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بدرفتاری های عاطفی والدین و همسالان، طرحواره های غیرشرطی و بدرفتاری های عاطفی والدین، همسالان و سایرین، طرحواره های شرطی را در دانشجویان پیش بینی می کند. بنظر می رسد بدرفتاری منابعی که تداوم و شدت بیشتری در زندگی فرد دارند، پیش بینی کننده های قوی تری در پیش بینی طرحواره های غیرشرطی و طرحواره های شرطی هستند زیرا، منابعی که در شکل گیری طرحواره های غیر شرطی دخالت دارند، قطعا در پیش بینی طرحواره های شرطی نیز نقش دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.