رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی

چکیده:
نقش اساسی حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران است. انتظار بر این است که کنترل اثربخش از طریق این دو سازوکار حاکمیت شرکتی دارای ارتباطی قابل ملاحظه با کاهش سطوح مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی در شرکت هایی که تجدید ارائه داشته اند است. برای کیفیت حسابرسی از معیار رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران، برای مدیریت سود از مدل دچو [i](1995) و برای مدیریت جریانات نقدی از مدل روی چادوری[ii](2006) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1393 است. با توجه به محدودیت های تعیین شده، نمونه پژوهش شامل 807 سال- شرکت می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند تجدید ارائه اقلام تعهدی(مدیریت سود) کمتری دارند اما شواهدی مبنی بر رابطه کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه اقلام نقدی یافت نشد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی رابطه معنا داری وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732031 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.