تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)

چکیده:
برای بررسی تاثیر گنبد نمکی بر رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در تاقدیس کورده، سه برش در نزدیکی گنبد نمکی کورده برداشت و مطالعه شده است. سازند سروک در این سه برش، ضخامت های 25 (نزدیک به گنبد)، 90 و 185 متر (دورتر از گنبد) دارد که بیشتر از لایه های سنگ آهک تشکیل شده است. براساس آنالیز رخساره ای و ویژگی های سنگ شناختی، 10 ریزرخساره کربناته شناسایی شدند. آنالیز رخساره ها، شیب زیاد رسوبات، اختلاف ضخامت ، کاهش میان لایه ای رسوبات شیلی و کم عمق شدن محیط به سمت گنبد نمکی نشان می دهد رخسار ه های سازند سروک در سه کمربند رخساره ای شلف خارجی، میانی و داخلی نهشته شده است. با نزدیک شدن به گنبد نمکی، رخساره ها کم عمق می شوند؛ به طوری که ریزرخساره پهنه جزرومدی در حاشیه گنبد قرار گرفته و ریزرخساره عمیق در دورترین فاصله از گنبد تشکیل شده است. فرایندهای دیاژنزی تاثیرگذاشته بر این سازند، میکریتی شدن، نئومورفیسم، انحلال، فشردگی، شکستگی، جانشینی (سیلیسی شدن، دولومیتی شدن، هماتیتی شدن و پیریتی شدن) و سیمانی شدن (سیمان هم بعد، دروزی، بلوکی، رو رشدی هم محور و حاشیه ای هم ضخامت) است که همراه تغییراتی مانند شکستگی و دولومیتی شدن بایوکلست ها، کاهش انحلال، افزایش فشردگی و سیلیسی شدن به سمت گنبد نمکی در سه مرحله ائوژنز، مزوژنز و تلوژنز تشکیل شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734649 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.