تشخیص مولکولی ژن های حدت و الگوی مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در باکتری اشریشیا کولای (STEC) در موارد ورم پستان بالینی: استان البرز، ایران

چکیده:
هدف از این مطالعه شناسایی ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های اشریشیا کولای جدا شده از موارد ورم پستان بالینی در گله های شیری در ایران می باشد. نمونه گیری از 86 کارتیه التهابی در 8 گاوداری شیری صنعتی در استان البرز طی تابستان 1394 انجام شد. ژن های حدت STEC با استفاده از مالتی پلکس-پی سی آر مشخص و الگوی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف با استفاده از آنتی بیوگرام تعیین گردید. در بین 60 نمونه اشریشیا کولای جدا شده از نمونه های مورد آزمون، 13 نمونه (6/21%) STEC بود. همچنین ژن stx1 به همراه ژن eaeA در 7 نمونه (8/53%) از جدایه های STEC، ژن های stx1 و stx2 تنها در یک نمونه (7/7%) از نمونه های مورد آزمایش مشاهده شد. نتایج آنتی بیوگرام حاکی از این است که جدایه های اشریشیا کولای به پنی سیلین، تایلوزین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین، آمپی سیلین، استرپتومایسین و نئومایسین مقاوم می باشند. با این حال تمام جدایه ها نسبت به انروفلوکساسین حساس بودند. بنابراین طبق نتایج تعیین سیستم پایش منظم جهت شناسایی موارد پستان بالینی و وضعیت حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها لازم به نظر می رسد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
208 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!