نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی

چکیده:
تفسیر انفسی قرآن کریم، شیوه ای از تفسیر به منظور تعالی بشر، از نشاه ی کثرات، به عوالم روحانی و رسیدن به وحدت شخصی وجود است. مفسر در این روش می کوشد، قدم در سیر انفسی گذاشته و در شگفتی های نفسانی غرق شود؛ بنابراین با یاری گرفتن از آیات الهی و روایت معصومین، درهای غیب را به روی خود می گشاید. خدا، محور تفسیر انفسی است و فهم کلام الهی، موضوع آن و شناخت و تعالی انسان، هدف آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان نمونه هایی از تفسیر آیات از حسن زاده آملی و جوادی آملی، تفسیر انفسی را شامل عرفان عملی، عرفان نظری و مبانی فلسفی نفس انسان می داند، که در قالب برهان به مخاطب عرضه می شود. از ویژگی های تفسیر انفسی می توان به فرا زمان و فرا مکانی در تفسیر آیات، قابلیت های نفس جهت مشاهده حقایق، رابطه ی عارفانه بین بنده و محبوب حقیقی و اثرات رابطه ی فوق در کاهش گناه و رهایی از تنهایی است، که موجب افزایش ایمان و عمق بخشی به باور دینی خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1743134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!