مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده

چکیده:
زمینه مطالعه
تعیین دقیق و ارزیابی میزان دردی که یک حیوان از آن رنج می برد می تواند یک چالش به حساب آید و کنترل درد به طور فزاینده ای قسمت مهمی از طب دامپزشکی شده است.
هدف
این مطالعه برای مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد پس از جراحی در سگ های ماده انجام شده است.
روش کار
ده قلاده سگ نژاد مخلوط ماده انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان و کنترل تقسیم شدند. بیهوشی با آرام بخشی آسپرومازین (0.03 mg/kg IM) شروع و القای آن با تیوپنتال سدیم (6-10 mg/kg IV) صورت گرفت. هالوتان برای ادامه بیهوشی استفاده شد. عمل برداشت تخمدان و رحم در دو گروه انجام شد. در گروه درمان ترامادول به میزان سه میلی گرم بر کیلوگرم به شکل داخل عضلانی و در گروه کنترل سالین نرمال ( هم حجم ترامادول به شکل داخل عضله) قبل از القای بیهوشی تجویز گردید. پس از جراحی تزریق های ترامادول و سالین نرمال چهار بار در روز با فواصل هر شش ساعت به مدت هفت روز تکرار گردید. حیوانات در ساعت های دو، سه و چهار پس از هر تزریق ارزیابی شدند. سگ ها برای علائم درد توسط دو ارزیاب آموزش دیده که نسبت به گروه ها ناآگاه بودند امتیاز دهی شدند. متغیرهای اندازه گیری شده، ارزیابی درد با روش های مختلف، شامل روش توصیفی ساده (SDS)، روش مشاهده ای (VAS) و روش ارزیابی درد ملبون (UMPS) بودند. طول مدت بیهوشی و جراحی نیز ثبت گردید.
نتایج
اختلاف معنی داری بین دو گروه در ارتباط با بی دردی اندازه گیری شده با روش های VAS و SDS وجود نداشت ولی در روش UMPS بی دردی به شکل معنا داری در گروه درمان بهتر بود.
نتیجه گیری نهایی: اگرچه اندازه گیری کمی میزان درد حس شده در حیوانات برای ارزیابی میزان آسایش و راحتی موجود دارای اهمیت است، ولی مهم است بدانیم که ارزیابی درد پس از عمل در سگ ها یک چالش بزرگ برای دامپزشکان می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
255 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p1748838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.