نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان های شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در سالیان اخیر، اهمیت روز افزون بخش خدمات درمانی در راستای ارتقای مدیریت سلامت منجر به تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات شده است و مراکز خدمات درمانی آن را به عنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک مورد توجه قرار داده اند. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی است.
روش بررسی
جهت انجام پژوهش، نمونه ی 392 نفری از بیماران بیمارستان های شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ایو در دسترس، بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. هم چنین جهت مقایسه ی بیمارستان های دولتی و خصوصی از آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت مطلوب خدمات بر ارزش ویژه ی برند؛ ارزش ویژه ی برند بر ترجیح برند، قصد تکرار خرید و عملکرد برند تاثیر معنادار دارد. هم چنین ترجیح برند بر قصد تکرار خرید خدمات و عملکرد برند تاثیر معناداری دارد. در نهایت، تاثیر معنی دار قصد تکرار خرید بر عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی تایید شد.
نتیجه گیری
براساس یافته ها می توان اظهار نمود که بیمارستان ها با توجه به برنامه های بهبود کیفیت خدمات می‏توانند برند خود را در بین انبوه مراکز خدمات درمانی ارتقا دهند که هم ارتقای سلامت جامعه و هم افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1750804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.