اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا

چکیده:
زمینه و هدف
سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که توانایی ایجاد عفونت های فرصت طلب در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی را دارد. شرایط و وضعیت بیمار، همچنین پاسخ سویه مولد عفونت نسبت به درمان می تواند در روند پیشرفت عفونت بسیار تاثیرگذار باشد؛ بدین شکل که روند عفونت زایی به سمت باکتریمی و سپسیس رفته و وضعیت دشواری ایجاد می کند. مقاومت روزافزون این باکتری باعث شده تا محققان در پی کشف ماده ای موثر در جهت سرکوب بیماری زایی این پاتوژن باشند. از زمان های دور تاکنون، از عصاره های گیاهی برای درمان عفونت های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا بررسی گردید.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، اثر سه عصاره بومادران، مورد و سیر بر روی چهار سویه مختلف از سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد و تاثیر هرکدام از این عصاره ها به روش رقت در آگار مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها
از میان سه عصاره مورد بررسی، عصاره سیر بیشترین اثر ضدمیکروبی را نشان داد. همچنین مشاهدات، حاکی از تفاوت در حساسیت سویه های مورد بررسی نسبت به عصاره های مختلف بود که براساس خاستگاه و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی، واکنش های متفاوتی نسبت به هریک از عصاره ها نشان دادند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، عصاره ها منابع طبیعی و ارزشمندی در جهت ساخت داروهای ضد میکروبی برعلیه سودوموناس ها و سایر باکتری های بیماری زای مقاوم می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1778147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.