ارزیابی خطر محیط زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش های تطبیقی JSA و ETBA

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رشد قابل توجه تولید و سیر صعودی خطرها در محیط کار و آگاهی و تمایل تولیدکنندگان جهت به حداقل رساندن خطرات، این پژوهش انجام شده است. هدف از ارایه این مقاله ارزیابی خطر محیط زیستی واحد احیای مستقیم با استفاده از دو روش تجزیه وتحلیل ایمنی شغلی (JSA) و ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ ها (ETBA) بوده است.
روش بررسی
بدین منظور ابتدا خطر های محیط زیستی واحد مذکور با استفاده از دو روش فوق شناسایی و سپس با شناخت خطرات، نکات قوت و ضعف هر روش با یک دیگر مقایسه و درنهایت نمره دهی جداگانه در هر روش انجام گرفت.
یافته ها
در روش تجزیه وتحلیل آنالیز ایمنی شغلی،6 شغل پرخطر شناسایی شد، در این روش 47 خطر شناسایی که 2 مورد غیرقابل قبول، 28 مورد دارای خطر نامطلوب و 17 مورد قابل قبول بود. درروش ETBA،9 انرژی با استفاده از چک لیست انرژی شناسایی شدند که مهم ترین خطرات این انرژی ها نشت گاز احیا و افزایش فشار گاز داخل کوره می باشد. در این روش 17 خطر شناسایی گردید که 3 مورد غیرقابل قبول، 7 مورد نامطلوب، 3 مورد قابل قبول با تجدیدنظر و 4 مورد نیز قابل قبول بدون نیاز به تجدیدنظر می باشند.
بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد گردید علاوه بر رعایت اصول ایمنی که بر مبنای مشاهدات شخصی و مصاحبه با متخصصان فرآیند و استفاده از نظرات کارشناسان تولید بوده و باید رعایت گردند، انتخاب یک روش کلی که تلفیقی از دو روش فوق الذکر باشد به جای اعمال تک تک روش ها جایگزین شده تا بالاترین بهره وری و ایمنی برای کارکنان را تضمین نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804358 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!