بدخیمی های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال های 1386 تا 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان های دوران کودکی دومین علت مرگ در بین کودکان است. با توجه به این که بروز و شیوع بدخیمی ها در مناطق مختلف متفاوت است و عوامل متعدد فرهنگی و محیطی در آن دخالت دارند، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی بدخیمی های شایع در کودکان در استان همدان انجام گرفت.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی جامعه مورد بررسی، کودکان دچار بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت استان همدان بودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل آماری شد. در این مطالعه از شاخص های توصیفی و آزمون کای-دو استفاده گردید.
نتایج
بررسی تمامی پرونده های موجود نشان داد که شیوع فراوانی بدخیمی ها در پسران (%7/57) بیشتر از دختران بود، بیماران ALL اکثرا 9-1 ساله، بیماران AML بالای 9 سال و سایر بدخیمی ها اکثرا 4-1 ساله و بزرگتر از 9 سال بودند. تعداد پلاکت خون (PLT) و گلبول سفید خون (WBC) اکثریت بیماران در سایر بدخیمی ها به ترتیب بالاتر از 100000 و کمتر از 50000 بود. در ALL و AML این اندازه ها در اکثر بیماران به ترتیب کمتر از 100000 و کمتر از 50000 بود. بیشترین علائم بالینی در بیماران مبتلا به ALL، تب و رنگ پریدگی، در بیماران AML تب و خونریزی و در سایر بدخیمی ها توده و تب بود.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده با آمارهای مورد انتظار حاصل از مطالعات مشابه هماهنگ بود و تنها در فاکتورهای سابقه سرطان فامیلی و بروز سایر بدخیمی ها در جنس دختر (%1/51) با نتایج برخی از مطالعات هم خوانی نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
897 -906
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.