استراتژی نوین در بهبود شاخصه های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)

پیام:
چکیده:
مقدمه
اسانس و ترکیبات گیاهی از خواص ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ضدتوموری بالایی برخوردار هستند، اما استفاده از آنها به صورت سنتی با چالش های جدی روبرو است. یکی از استراتژی های دارویی مطرح برای غلبه بر این مشکلات، نانوحامل های لیپوزومی است. در این مطالعه سامانه لیپوزومی آهسته رهش حاوی اسانس نعناع فلفلی به منظور بهبود شاخصه های ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد توموری اسانس تهیه شده است.
روش بررسی
وزیکول های لیپوزومی با استفاده از فسفاتیدیل کولین (80%) و کلسترول (20%) و با روش فیلم نازک تهیه شدند. اسانس نعناع فلفلی به روش غیرفعال درون لیپوزوم ها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر، FTIR، SEM انجام شد و در پایان میزان رهایش اسانس در دمای oC 37 محاسبه گردید.
نتایج
وزیکول های لیپوزومی حاوی اسانس نعناع فلفلی با اندازه nm 39/13 ± 247، 7/2 ± 38/61 درصد میزان راندمان انکپسولاسیون، پتانسیل زتا 74/0 54/34- میلی ولت و شاخص پراکندگی (polydispersity index) 01/0 ± 32/0 می باشد. رهایش اسانس در این نانوسامانه کنترل شده است و بررسی FTIR و SEM، نشان می دهد که اسانس و نانوسامانه برهمکنشی نداشته اند و ذرات آن ساختاری کروی دارند.
نتیجه گیری: در پژوهش حاضر اسانس نعناع فلفلی درون حامل های لیپوزومی بارگذاری شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ضمن تایید آهسته رهش بودن سامانه، نشان میدهد که این نانوسامانه آنیونی، بدون ایجاد تغییر در ماهیت شیمیایی اسانس، سبب افزایش پایداری آن شده است. بدین ترتیب نانو حامل لیپوزومی می تواند بعنوان حاملی مناسب و دارای پتانسیل برای اسانس باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
853 -864
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806449 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!