مدلسازی دیواری با قابلیت تنفس جهت جذب آلاینده های داخلی در اتاق نشیمن یک منزل مسکونی با الهام از فضاهای بافر در معماری سنتی اقلیم گرم و خشک ایران

پیام:
چکیده:
در فضاهای بسته ،کیفیت هوای داخل ،یکی از عواملی است که وضعیت کارایی و نگهداری ساختمان را تعیین می کند و روی نحوه فعالیت و سلامت کاربران ساختمان تاثیر می گذارد. خوشبختانه آلاینده های فضای بسته را می توان از طریق طراحی معمارانه تا حد زیادی کنترل نمود. معماران ایرانی در ابنیه سنتی با طراحی فضاهای بافر ، از حجم گرد و غباری که در اقلیم گرم و خشک ایران وارد فضای بسته می شدمی کاستند. همچنین تهویه کافی که در فضاهای ابنیه سنتی وجود داشت ، آلاینده های فضای داخلی را رقیق می نمود و به سطحی می رساند که برای سلامتی افراد خطری ایجاد نمی نمود. امروزه نیز دو راهکار تهویه و استفاده از گیاهان جاذب آلاینده دو راهکار اساسی جهت کاهش آلاینده ها در فضاهای بسته می باشد. برخی از گیاهان به عنوان جاذب های زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و شبیه سازی کامپیوتری انجام شده ، با الهام از معماری سنتی ایران و با طراحی خرد اقلیم داخل فضای بسته و در نتیجه استفاده از طرح ترکیب گیاهان جاذب آلاینده در فضای معماری ، از طریق نرم افزار Ansys-Fluent ، به بررسی رفتار انتشار سیال آلوده در فضای اتاق و نیز بررسی وضعیت غلظت و انتشار آن توسط جعبه ی گیاه با شرایط مرزی، ورودی هوا به صورت سرعت ثابت و برابر 0. 5 متربرثانیه و خروجی به صورت فشار نسبی ثابت در صفر اتمسفر و دیوارها نیز دیوار ثابت با شرط عدم لغزش در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، گیاهان می توانند از طریق تولید اکسیژن در محیط که طی عمل فتوسنتز تولید می شود و نیز جذب آلاینده ها از محیط ، به رقیق سازی آلاینده ها،تصفیه ی هوا و ته نشینی ذرات معلق کمک شایانی نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816299 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!