تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک

چکیده:
مقدمه
با توجه به شیوع بالای عارضه سردرد بعد از اسپاینال در خانم های باردار و استفاده رایج آن در خانم های باردار جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ بر آن شدیم تا در این مطالعه با استفاده از دوزهای مختلف، اثر اندانسترون را در جلوگیری از سردرد بعد از اسپاینال بررسی نماییم.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، بیمارانی که جهت انجام عمل سزارین با بی حسی نخاعی به بیمارستان طالقانی اراک مراجعه نمودند در مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی بلوکه ای به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. پنج دقیقه پیش از عمل بیماران در گروه اول 8 میلیگرم اندانسترون، در گروه دوم 4 میلیگرم اندانسترون و در گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت نمودند. حجم ماده تزریقی در هر سه گروه با استفاده از نرمال سالین به 5 سی سی رسید. به مدت یک هفته بعد از عمل جراحی بیماران از نظر سردرد مورد بررسی قرار گرفتند.داده ها پس از جمع آوری توسط spss-20 آنالیز شدند.
نتایج
سردرد بعد از اسپاینال در گروه پلاسبو در تمامی ساعات بیشتر از دو گروه دیگر و در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتراز دو گروه دیگر بود ( 01.0 p= ). همچنین سردرد پس از اسپاینال در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتر از گروه 4 میلیگرم اندانسترون بود ولی اختلاف بین ان دو معنی دار نبود (05.0 p≥).
نتیجه گیری
براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد استفاده از اندانسترون 8 میلی گرم در پیشگیری از سردرد بعد از بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین می تواند مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849496 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.