برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت ایران؛ رویکرد استانداردسازی غیرمستقیم

پیام:
چکیده:
مقدمه

دستیابی به نظام عادلانه در سلامت به شکل "دریافت خدمات برابر برای نیازهای برابر"، از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بوده است. بنابراین اندازه گیری "عدالت" در بهره مندی از خدمات و متمایز کردن آن از "برابری" دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

روش کار

در این مطالعه با استفاده از داده های خرد طرح بهره مندی از خدمات سلامت که در سال 1387 توسط وزارت بهداشت تهیه شده و با به کارگیری روش استانداردسازی غیرمستقیم، برابری و عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت در محیط نرم افزار استاتا تخمین زده می شوند.

یافته ها

شاخص نابرابری قبل از استاندارسازی نشان می دهد در بهره مندی از تمامی خدمات سلامت به جز خدمات پزشک خانواده، خانه های بهداشت، خدمات دندانپزشکی و خدمات ارایه شده در کلینیک های بخش خصوصی نابرابری اندکی بین گروه های مختلف درآمدی وجود دارد. این درحالی است که شاخص نیاز انتظاری نشان دهنده تمرکز نیاز بین فقرا می باشد. از این رو انتظار بر آن است که آن ها از خدمات سلامت نیز بیش تر استفاده نمایند. اما نتایج تخمین پس از استانداردسازی نابرابری و محاسبه بی عدالتی نشان می دهد که، توزیع بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه خدمات سرپایی به نفع گروه های ثروتمند می باشد و بی عدالتی افقی به نفع این گروه درآمدی وجود دارد.

نتیجه گیری

مفهوم نابرابری بر این اصل استوار است که افراد، نیازهای متفاوت و در نتیجه تقاضاهای متفاوت برای استفاده از خدمات سلامت دارند. اما بی عدالتی مفهومی است که در نیازهای برابر حاصل می شود. در این حالت تفاوت در بهره مندی افراد، به عنوان بی عدالتی در نظر گرفته می شود. بنابراین نمی توان از شاخص نابرابری به تنهایی برای مطالعه بی عدالتی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882354 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.