بررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش برآورد میزان نامتعادلی پیوستگی، تعیین ساختار بلوک های تک جوری (هاپلوتیپی) و اندازه موثر جمعیت گاومیش آذربایجانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP پراکنده در سراسر ژنگان (ژنوم) حاصل از تراشه های متراکمK 90 (SNPchip 90k) بود. حیوان های مورد بررسی و ارزیابی 243 راس گاومیش آذربایجانی پراکنده در استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بود. پس از کنترل کیفیت داده های نژادگانی (ژنوتیپی) ، 62141 SNP برای تجزیه وتحلیل ساختار جمعیت، شناسایی ساختار تک جور ها و اندازه موثر جمعیت استفاده شد. بیشترین میانگین نامتعادلی پیوستگی در کل جمعیت در فاصله بین 5/2 کیلو جفت باز تا 5 کیلو جفت باز بین 25/0-29 /0 و کمترین میانگین نامتعادلی پیوستگی (r2) در فاصله 900-1000 کیلو جفت باز بین 014/0-012/0 به دست آمد. مقدار r2 با افزایش فاصله میان جفت SNPها کاهش زیادی نشان داد. در کل نمونه های تجزیه شده، 1693 بلوک مشاهده شد که 11 درصد کل SNPها درون بلوک های تک جوری خوشه بندی شدند و 4/3±202 مگا جفت باز از کل ژنگان اتوزومی را پوشش می دهند. اندازه موثر جمعیت با استفاده از آماره (r2) محاسبه شد. اندازه موثر جمعیت حدود دو نسل پیش نزدیک به 422 برآورد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891131 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.