شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته

پیام:
چکیده:

در دنیای به‌شدت در حال تغییر کنونی، سازمان‌هایی موفق‌تر هستند که زودتر، سریع‌تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و آموخته‌ها را در فرایندهای کاری خود نشان دهند. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان‌های امنیتی است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه 62 نفر از اساتید و اعضای هییت‌علمی دانشگاه‌های سازمان‌های امنیتی نیروهای مسلح تشکیل داده‌اند که به‌صورت تصادفی- طبقه‌ای از بین 189 نفر از اعضای جامعه آماری انتخاب شده‌اند. محققین در پاسخ به این سوال که موانع یادگیری در سازمان‌های امنیتی چیست؟ پرسشنامه‌ای متشکل از 53 سوال در رابطه با متغیرهای تحقیق تهیه و پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، پاسخ‌ها از طریق نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر آن است که مهم‌ترین موانع یادگیری سازمانی در سازمان‌های امنیتی عبارت‌اند از: کمبود حمایت مدیران ارشد از نوآوری، گرایش به انجام کارها به شیوه سابق، عدم رواج فرهنگ انتقادگری در سازمان، مقاومت سازمان نسبت به ایده‌های جدید، تاثیر کم ایده‌های آموزشی در حوزه کاری، کمبود آگاهی مدیران درباره تغییرات موردنیاز، عدم توانایی انتقاد، نظارت نداشتن و بی‌توجهی مدیریت نسبت به ثبت بصیرت‌ها و عدم تشویق و قدردانی نکردن مدیران عالی از انتشار بصیرت‌ها در سازمان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.