بررسی تاثیر مکمل خوراکی بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک: کارآزمایی بالینی تصافی دوسوکور

پیام:
چکیده:
مقدمه
کاهش تحرک اسپرم و افزایش سطوح اکسیداتیو، از عوامل اصلی ناباروری می باشند. از آنجایی که باروری در اکثر فرهنگ ها از ارزش بالایی برخوردار است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری بره موم بر پارامترهای اسپرم و شاخص های استرس اکسیداتیو در مردان نابارور آیدیوپاتیک انجام گرفت.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل دار در سال 1395 بر روی 60 مرد آستنواسپرم مراجعه کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان ولایت شهر قزوین انجام شد. افراد به دو گروه 30 نفره مداخله و دارونما تقسیم شدند. افراد گروه مداخله و دارونما به مدت 12 هفته، به ترتیب روزانه 1500 میلی گرم (سه کپسول 500 میلی گرمی) بره موم و دارونما دریافت کردند. پارامترهای اسپرم، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و غلظت مالون دی آلدهید در ابتدا و انتهای پژوهش تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی وابسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
در این مطالعه پس از انجام مداخله، تعداد، غلظت و درصد کل اسپرم های متحرک، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش و غلظت مالون دی آلدهید در گروه مداخله به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>p).
نتیجه گیری
دریافت بره موم باعث کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود پارامترهای اسپرم می شود. از آنجا که افزایش استرس اکسیداتیو در اختلالات اسپرم مشاهده شده است، احتمالا دریافت آنتی اکسیدان هایی مانند بره موم می تواند یکی از راه های مقابله با آسیب های اکسیداتیو اسپرم در این گروه از مردان نابارور باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909690 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.