واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد کارآفرینی، راهبردهای تدریس و یادگیری است که نقش کلیدی در اجرا و کارآیی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مروری سیستماتیک است. جستجوی صورت گرفته برای مطالعه حاضر با کلید واژه های «کارآفرین» ، «کارآفرینی و برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی» ، «راهبردهای تدریس کارآفرینی در زمینه آموزش پزشکی» و همچنین کلیدواژه های «Entrepreneurship، Entrepreneurship and Entrepreneurship Curriculum» و «Entrepreneurship Teaching Strategies» در زمینه آموزش پزشکی انجام شد. در این راستا مقاله های پایگاه های اینترنتی و موتورهای جستجوگر SID، Magiran، Google Scholar، Proquest، Sagepub و Pubmed و مطالعه کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشرشده طی سال های 1990 تا 2017 انجام شد.
یافته ها
در مجموع 71 منبع مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی، راهبردهای تدریس استاد در کلاس درس باید ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت و نوآوری دانشجویان داشته باشد.
نتیجه گیری
آموزش اثربخش کارآفرینی، مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد و آشناکردن مدرسان با مجموعه تقریبا کاملی از روش های تدریس، شرایط آموزش را بهبود خواهد بخشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920440 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!