بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سرطان پستان به عنوان دومین علت مرگ در زنان شناخته می شود. امروزه، نانوذرات به عنوان یک فاکتور ضد سرطانی در تحقیقات حوزه درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات سمیت نانوذرات فلزی اکسید روی (ZnONPs) و ارزیابی بیان ژن NM23 روی رده سلولی سرطان پستان T47D می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی رده های سلولی سرطان پستان (T47D) و نرمال (HEK293) تحت تیمار با غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی به مدت 24 ساعت تیمار شدند و اثر سمیت سلولی آن با کمک تست MTT بررسی شد. سپس، تغییر بیان ژن مهار کننده متاستازNM23 با استفاده از تکنیک Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
نتایج MTT نشان داد نانوذرات ZnONPs میزان زنده مانی سلول های T47D را به صورت وابسته به دوز کاهش می دهد. همچنین، داده ها نشان داد سطح mRNA ژنNM23 در سلول های تیمار شده با ZnONPs تا 6/7 برابر افزایش می یابد.
نتیجه گیری
نانوذرات اکسید روی توانایی نابود کردن سلول های سرطانیT47D را در مقایسه با رده نرمال HEK293 دارند. به علاوه، به نظر می رسد این نانوذرات با افزایش بیان ژن NM23 در مهار متاستاز سلول های سرطانی پستان T47D مداخله می کنند. بنابراین، استفاده از این نانوذرات می تواند در درمان سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
589 -594
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930743 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!