ژنوتایپینگ ویروس برونشیت عفونی پرندگان در افغانستان (2016 تا 2017): اولین گزارش

پیام:
چکیده:
پیشینه
برونشیت عفونی (IB) پرندگان یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که دارای اثرات اقتصادی بر صنعت طیور می باشد. این ویروس دارای ژنوتیپ های متفاوتی می باشد و برای طبقه بندی سویه های ویروس برونشیت عفونی (IBV) از تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک استفاده شده است.
هدف
تعیین ژنوتیپ های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخش در افغانستان برای اولین بار بوده است.
روش کار
نمونه های نای از 100 گله مختلف گوشتی تجاری با علایم تنفسی در افغانستان در طی سال های 2016 تا 2017 جمع آوری شد. بعد از انجام نسخه برداری معکوس-واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان حقیقی RRT-PCR))، نمونه های مثبت مشخص شد. یک بخش ژن گلیکوپروتئین اسپایک bp 390 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای، توالی یابی گردید و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
نتایج RRT-PCR نشان داد که 45 گله از 100 گله ذکر شده مثبت بودند. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک تمام نمونه های مثبت نشان داد که سویه های ویروس برونشیت عفونی به دو گروه ژنوتیپ متمایز تقسیم می شوند: LX4 (GI-19) (9/45) و شبه IS-1494 (34/45) (GI-23). همچنین 2 نمونه از 45 نمونه قابل شناسایی نبودند.
نتیجه گیری
این اولین مطالعه ای است که بر روی اپیدمیولوژی مولکولی ویروس برونشیت عفونی در افغانستان تمرکز دارد و بینش ما از برونشیت عفونی در منطقه را گسترش داده است. این نتایج نشان دهنده میزان بالای عفونت برونشیت عفونی در مزارع طیور گوشتی افغانستان می باشد و بر ادامه پایش روی ویروس برونشیت عفونی جهت اصلاح برنامه های واکسیناسیون تایید می نماید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
60 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946330 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.