برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از هدف های هر نظام، مدیریت هزینه و هزینه یابی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش NICU بیمارستان بنت الهدی بجنورد با استفاده از روش ABC می باشد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی می باشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر جهت تعیین بهای تمام شده روز بستری بیمارستان بنت الهدی بجنورد در سال 1395 به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک، و صورت های مالی موجود در بیمارستان بوده است، پس از تعیین هزینه های هر مرکز فعالیت برای برآورد سهم هزینه های سایر بخشها در مرکز فعالیت ان آی سی یو از روش تسهیم مستقیم هزینه ها استفاده شده است.
یافته ها
محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو بیمارستان برابر با37/292/952/569 معادل با 13/6 درصد از هزینه های بیمارستان است. که 76/45 درصد هزینه ها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، 1/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های مواد و ملزومات مصرفی، 21/24 درصد هزینه ها سربار غیرمستقیم و 0/87 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار مستقیم است. بهای تمام شده یک روز تخت اشغالی این بخش 8،609،905 ریال محاسبه گردید.
نتیجه گیری
قسمت عمده بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو هزینه خدمات کارکنان می باشد، با استفاده بهینه از کارکنان و منابع، بهره وری افزایش و ارائه خدمات بیشتر می شود، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی میتواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت تمام شده خدمات داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.