ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر انبارمانی میوه لیمو ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)

پیام:
چکیده:
میوه لیموترش به دلیل داشتن ارزش اقتصادی و ترکیبات مفید تغذیه ای حائز اهمیت می باشد. عدم وجود امکانات انبارداری و بسته بندی مناسب منجر به کاهش مصرف لیموی تازه نسبت به سایر روش های فرآوری می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های 0، 1، 2 و 3 میلی مولار سالیسیلیک اسید بر انبارمانی (0، 20، 40 و 60 روز) میوه لیموترش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، طی دوره انبارمانی، روند افزایشی برخی از شاخص ها از جمله کروما (5/5درصد)، کاهش وزن (9 درصد) و ویتامین ث (66 درصد) نسبت به زمان برداشت مشاهده شد؛ ولی سفتی گوشت (52 درصد)، اسید کل (24 درصد) و تازگی پوست (37 درصد) کاهش یافتند. تیمارهای سالیسیلیک اسید قادر به حفظ وزن میوه نشد؛ ولی سالیسیلیک اسید 1 میلی مولار از نظر حفظ خواص پاداکسندگی و سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار در حفظ سفتی پوست نسبت به تیمار شاهد موثر بودند. در پایان دوره انبار، بیشترین سفتی گوشت و ویتامین ث در تیمار سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار و بیشترین میزان مواد جامد محلول و اسید در تیمار سالیسیلیک اسید 1 میلی مولار ثبت شد. به نظر می رسد نگه داری لیموترش در ظروف بسته بندی با استفاده از سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار قادر به حفظ کیفیت لیموترش تا 60 روز باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1045 -1059
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954611 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!