تاثیر زمان های گوناگون تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراوولاسیون شده با eCG در شرایط پرورش عشایری

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر زمان های مختلف تزریق GnRH بر فعالیت های تولیدمثلی میش های لک قشقایی سوپراووله شده با eCG در فصل پاییز، 60 راس میش (2 تا 3 ساله و میانگین وزنی 8/1±49 کیلوگرم) انتخاب شدند. چرخه فحلی میش ها با اسفنج های پروژسترون دار برای یک دوره 14 روزه هم زمان شد. یک روز قبل از خارج نمودن اسفنج ها، 400 واحد بین المللی eCG به صورت درون ماهیچه ای تزریق شد. سپس میش ها بر اساس عدم دریافت (شاهد) یا دریافت GnRH، در روزهای یک، هفت و 12 پس از فحلی به چهار گروه تقسیم شدند و طی دو چرخه فحلی پیاپی، شاخص های تولیدمثلی مانند نرخ بازگشت به فحلی و نرخ آبستنی اندازه گیری و بین گروه ها مقایسه شد. نتایج نشان داد بین گروه های مختلف آزمایشی از لحاظ نرخ بازگشت فحلی، نرخ آبستنی، میش های زایمان کرده، فکاندیتی و پرولیفیکیسی تفاوتی وجود نداشت (05/0P). غلظت پروژسترون سرم در میش های آبستن، زایمان کرده، تک قلوزا و دوقلوزا که پس از فحلی به آن ها GnRH تزریق شد، بیشتر از میش های شاهد بود (05/0>P). به طور کلی استفاده از GnRH طی روزهای مختلف پس از جفت گیری در میش های لک قشقایی سبب افزایش غلظت پروژسترون گردید. علاوه بر این نرخ دوقلوزایی در میش های دریافت کننده GnRH در روز نخست نسبت روزهای هفتم و دوازدهم پس از فحلی به طور معنی داری بیشتر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
557 -565
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956933 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!