ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون

پیام:
چکیده:
اهداف
 پارکینسون از بیماری های پیش رونده مغز و اعصاب است که علاوه بر اختلال در عملکرد های حرکتی، با بروز اختلال شناختی، مشکلات زیادی را برای بیمار و مراقبانش به همراه خواهد داشت. با توجه به تاثیر اختلال در عملکرد شناختی بر عوامل متعددی از جمله شاخص های سلامت، در این مطالعه، ارتباط بین مشکلات شناختی با شاخص های سلامت در افراد سالمند مبتلا به پارکینسون بررسی شد.
مواد و روش ها
 در این مطالعه توصیفی مقطعی، 30 سالمند 60 تا 70ساله با تشخیص پارکینسون از سوی نورولوژیست انتخاب شدند. برای تشخیص اختلال شناختی از آزمون شناختی مونترال استفاده شد. برای بررسی وضعیت حافظه بینایی از آزمون بینایی ری، برای بررسی وضعیت حافظه کلامی از آزمون وکسلر (حافظه بزرگسال) و برای بررسی کیفیت خواب از مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. همچنین اطلاعاتی درباره شاخص های سلامت، مانند ابتلا به فشار خون، از افراد گرفته شد. داده ها با نسخه 22 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
 نتایج پژوهش نشان داد برخی از شاخص های سلامت، مثل ابتلا به فشار خون (P = 0/031 ،r = -0/421) و اختلال خواب (P = 0/045 ،r = 0/368) با حافظه بینایی و همچنین شاخص فشار خون با حافظه کلامی (P = 0/004 ،r = -0/514) ارتباط معنا دار دارد.
نتیجه گیری
 نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین شاخص های فشار خون و اختلال خواب و اختلالات حافظه وجود دارد. بنابراین، توجه به این عوامل و کنترل آن ها با مداخلات پزشکی بهنگام، احتمالا می تواند بر بروز یا شدت اختلالات شناختی در سالمندان مبتلا به پارکینسون موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
666 -675
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970920 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!