ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس

پیام:
چکیده:
مقدمه
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات سلامت، بخشی از مراقبت های بهداشتی و درمانی را به صورت غیرمستقیم از طریق عقد قرارداد با مراکز خصوصی و دولتی ارائه می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای استانی این سازمان در بخش درمان غیرمستقیم بود.
روش پژوهش
در این مطالعه مقطعی- توصیفی عملکرد درمان غیرمستقیم آن سازمان در سراسر کشور با استفاده از روش تاپسیس با درنظرگیری6 شاخص مهم مورد سنجش قرار گرفته شد. بدین منظور هر استان به عنوان یک گزینه لحاظ شد و نیز داده های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1396 به دست آمد. محاسبات لازم و رتبه بندی استان ها به کمک نرم افزار Excel 2010 انجام شد.
یافته ها
نسبت تعداد کل مراکز درمانی طرف قرارداد به جمعیت تحت پوشش درمان هر استان و نسبت تعداد کل پزشکان طرف قرارداد به جمعیت تحت پوشش درمان هر استان شاخص های با بیشترین  وزن شناسایی شدند. بیشترین و کمترین نمره عملکردی به ترتیب 1 و 6-10×4  محاسبه شد.
نتیجه گیری
گرچه سازمان تامین اجتماعی از شیوه درمان غیر مستقیم در تمامی استان های کشور به عنوان یک راهبرد جهت افزایش دسترسی بیمه شدگان به منابع درمانی استفاده نموده است اما عملکردی یکسان در همه استان ها نداشته لذا پیشنهاد می شود قراردادهای خرید خدمات درمانی را با بیمارستان ها، کلینیک ها، پلی کلینیک ها، دی کلینیک ها، مراکز بهداشتی و درمانی، پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشکان بخش دولتی، خصوصی، نظامی و غیره مخصوصا در استان هایی که عملکرد ضعیفی داشته اند افزایش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.