بررسی مقاله «بحیرا» در دائره المعارف اسلام

پیام:
چکیده:
یکی از داستان هایی که دستمایه خاورشناسان برای تردید در مصدر وحی و نیز رسالت پیامبر اسلام قرار گرفته، داستان بحیرای راهب است. نویسنده مقاله «بحیرا» در دائره المعارف اسلام، با ادعای اصالت تاریخی این داستان، بر این اندیشه است که پیامبر، معارف قرآن را در کودکی از این راهب مسیحی فراگرفته است و مسلمانان نیز از این داستان برای اثبات وثاقت رسالت پیامبر استفاده کرده اند. گزارش این داستان در منابع تاریخی اهل سنت و نیز در برخی آثار شیعی به نقل از منابع اهل سنت، زمینه سوء استفاده خاورشناسان را فراهم آورده است. اصالت تاریخی این داستان مورد نقد جدی بسیاری از محققان شیعه و برخی از پژوهشگران نواندیش اهل سنت قرار گرفته است. افزون براین برخی ناسازگارهای درونی، ناهمخوانی با واقعیت های تاریخی، تفاوت های عمیق قرآن و آموزه های مسیحی درباره توحید، نبوت، معارف و... نشان از ساختگی بودن این داستان دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!