گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
امروزه ارتباطات اجتماعی و رسانه‏ ها یکی از مهم‏ترین حوزه‏ های مطالعاتی است. ارتباط حداقل از سه رکن پیام، پیام ‏فرست و دریافت‏ کننده تشکیل شده و چون حداقل یکی از ارکان ارتباط مخاطب است، موضوع مخاطب‏ شناسی و مطالعات مربوط به آن بسیار مهم است. در این عرصه یکی از مسائل مهم، شناخت گونه‏ های برخورد مخاطبان با پیام است؛ چرا که آگاهی از چگونگی برخورد با پیام در ساخت پیام و نحوه و میزان اثرگذاری آن موثر است. نوشتار حاضر در صدد بیان گونه‏ های برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن کریم است. نگارنده بر آن است که قرآن مصداق بارز و تام پیام دینی است؛ پس می‏ توان با شناسایی گونه‏ های برخورد مخاطبان با آن به گونه‏ های برخورد با پیام دینی دست یافت. یافته‏ های این پژوهش که به روش اسنادی و با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که برخوردها در نوع کلی، به دو گونه پذیرشی و غیرپذیرشی تقسیم می‏شوند. برخوردهای پذیرشی پیوستاری از پذیرش زبانی تا ایجاد تغییر در مخاطب را دربرمی‏ گیرد. برخوردهای غیرپذیرشی نیز گونه‏ های متعددی دارد. رویگردانی، انکار ، بهانه ‏جویی و دشمنی با پیام دینی، گونه ‏های برخورد غیرپذیرشی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!