تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن

پیام:
چکیده:

پیشرفت فناوری و ظهور فضای سایبری، بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق کیفری را با چالش مواجه ساخته است. یکی از این مفاهیم، تامین مالی تارشگری در فضای سایبر است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال تامین کنندگان مالی تارشگری در فضای سایبر به چه نحوی است؟ یافته های این مقاله موید آن است که ظهور فضای سایبری باعث سهولت حمایت مالی تارشگران شده و روش هایی از قبیل جمع آوری کمک از طریق فضای مجازی و رسانه ها و استفاده از پول شویی سایبری منجر به تامین مالی آنها می گردد. جمهوری اسامی ایران در راستای مبارزه با تارشگری، با تصویب مقرراتی ازجمله قانون مبارزه با تامین مالی تارشگری در سال 1394 (اصلاحات 1397/4/31) تهیه وجوه و اموال از هر طریق و شیوه ای را به تارشگران، جرم انگاری کرده و پاسخ های متناسبی را در قبال تامین مالی ساده و مشدد، تعیین کرده است. اما علی رغم اطلاق مقررات و شمول آن به تامین مالی سایبری، به نظر می رسد در این زمینه خلا قانونی وجود دارد و ضروری است در قانون به صورت افتراقی و به صراحت به تامین مالی تارشگری در فضای سایبر اشاره گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1983748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.