پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان

پیام:
چکیده:
این تحقیق در سال های 1395 و 1396 در شهر آبادان به منظور بررسی میزان توانایی قابلیت گونه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در تجمع آلاینده های فلزی از مناطق پرترافیک و کم ترافیک و مناطق نزدیک به پالایشگاه شهر آبادان (استان خوزستان) صورت گرفته است. نمونه برداری از 9 ایستگاه در دو دوره گرما (فصل بهار و تابستان) و دوره سرما (فصل زمستان) انجام شد. غلظت عناصر مس، سرب، کروم، کبالت، کادمیوم و روی در برگ درخت کنوکارپوس اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی غلظت فلزات سنگین در گیاهان مناطق صنعتی نسبت به مناطق غیر صنعتی پرترافیک و کم ترافیک بیشتر بود. تحلیل های آماری نشان داد که اختلاف مقادیر سنجش شده در مناطق صنعتی با مناطق ترافیکی و مسکونی برای عناصر مس (0001/0 p =)، سرب (01/0p =)، کبالت (01/0p =)، کادمیوم (0002/0p =) و روی (0003/0p =) معنی دار بود و فقط عنصر کروم اختلاف معنی داری را نشان نداد (1/0 p =). تحلیل نتایج برای اثر متغیر زمان نیز نشان داد فقط پارامتر سرب تحت تاثیر فصل بوده است (009/0 p =). با در نظر گرفتن نتایج تحقیق، می توان نتیجه گرفت که در محدوده نواحی صنعتی، آلودگی فلزات سنگین در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و درخت کنوکارپوس یک زیست ردیاب قابل اعتماد برای بررسی آلودگی هوا به فلزات است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986095 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!