شناسایی و اولویت بندی سازوکارهای بدیل تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی گزیدارهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول تحقیق، با انجام مطالعه دلفی، شش گزیدار و هشت معیار برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی شناسایی گردید. پس از ترسیم درخت تصمیم گیری، داده ها از طریق تکمیل 15 پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی با تجربه در زمینه تجاری سازی تحقیقات، بر مبنای مقایسه های زوجی، گردآوری و از نرم افزار Expert Choice برای تحلیل داده ها استفاده شد. گزیدارهای شناسایی شده برحسب وزن نسبی به ترتیب زیر اولویت بندی گردید: (1) سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با صنایع و بخش خصوصی برای بهره برداری تجاری از یافته های تحقیقاتی؛ (2) راه اندازی شرکتی به صورت تعاونی یا سهامی زیر نظر دانشگاه برای بهره برداری تجاری از یافته های تحقیقاتی؛ (3) فروش حقوق مالکیت دارایی های فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ (4) ارایه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای هیات علمی؛ (5) ثبت واگذاری امتیاز بهره برداری از اختراعات برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ و (6) راه اندازی شرکت های مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای بهره برداری تجاری از یافته های تحقیقاتی.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.