شناسایی و رتبه بندی آسیب های شبکه مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای در یکی از شرکت های تولیدی

پیام:
چکیده:
مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارای تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان است که به منظور حداقل کردن هزینه های سیستم و تحقق نیازهای خدمات و همچنین کالاها به تعداد صحیح در مکان و زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی، بررسی و رتبه بندی آسیب های زنجیره تامین در شرکت گلستان است. ابتدا آسیب ها در چهار خوشه تامین، تولید، عرضه و پشتیبانی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای تاثیرگذاری آسیب ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها نیز وزن هر یک از آنها محاسبه شده و رتبه بندی می گردند. استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تحلیل فرآیند شبکه ای که در برگیرنده تاثیرات متقابل عوامل بر یکدیگر است از جمله ویژگی های این تحقیق محسوب می شود. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین این آسیب ها به ترتیب شامل لجستیک، توزیع، رقابت و تغییر سلیقه بازار است. در نتیجه همان طور که پیش بینی می شود؛ آسیب های لجستیک و توزیع بیشترین تاثیرگذاری بر زنجیره تامین را دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996507 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!